Groepen

Groepen


Binnen Europa zijn veel heidense groepen actief. Yggdrasil poogt deze in kaart te brengen.

Het heidendom kent vele uitingsvormen, deze komen naar voren in verschillende groepen. Sommige zullen zich meer richten op voorouders, wijlens andere zich meer richten op reconstructie en weer andere zullen zich meer richten op de Goden.


Al met al ondekken steeds meer Heidenen het web, en gebruiken deze om mensen te informeren over wat hun bezig houd en wat hun levensovertuiging is. Op deze pagina verwijs ik u door naar deze groepen, en geef ik kort aan waar de focus op ligt. Aangezien het heidendom als levensbeschouwing terein wint zal deze lijst steeds langer worden.

Groepen in de Lage landen (Nederland en België)


Sinds 1960 zijn er heidenen actief in de lage landen, met de komst van het internet zijn deze onderling verbonden en makkelijker te bereiken. De laatste telling in Nederland gaf aan dat er om en nabij 6000 heidenen, ongetwijfeld zijn het er meer. 


Hiernaast een overzicht van online groepen, die bekend zijn bij de webmeester. Mocht je er tussen willen staan, mail even de beheerder.


Linkjes naar:

Nederlands Heidendom (Conservatief heidendom)


Het Rad (Gericht op Seidr en internationale banden)


Negen Werelden (Geven lezingen en themadagen)


Heidevlam (vrijzinning Heidendom)


HvdLL (Laagdrempelig introductie groep Heidendom)


de Traditie (Werkgroep en Sibbe in België)


Fernjawegan (gericht op ontwikkeling)