Verhalen

Nu in beeld, een project van werkplaats Oddenecht.


Werkplaats Oddenecht maakt historische replica's en nieuwe voorwerpen, gebaseerd op historische vondsten voor levende geschiedenisgroepen


Vorige keer deel 1 & 2 en nu het vervolg. Alle drie zijn HIER te vinden


Verhalen


Vertel me de verhalen van vroeger, op dat ik in het heden, de toekomst kennen kan, vertel me verhalen opdat ik die herhalen kan. Vertel me verhalen zodat ooit die verhalen zich kunnen herhalen in de stem van mijn kinders kind.


Verhalen maken, en verhalen herhalen. Het Heidendom draait om verhalen, van Goden tot Helden. Van voor het begin, tot een mogelijke toekomst. Voor de komst van het geschreven woord en het internet vertelde we elkaar verhalen. Van Moeder naar dochter, van Vader op zoon van grootoude naar kleinkind.


Aan Yggdrasil.one heb ik gebroedelijke verhalen gekoppeld. Een Kanaal waar iedereen een verhaal kan vertellen. Er zijn slechts twee voorwaarden, de voertaal is Nederlands (of dialect) en het moet een heidense oorsprong hebben.


Elke maand vind u op deze pagina een ander verhaal, de bron van veel van deze verhalen haal ik uit de Volksverhalen Almanak die hier te vinden is. Dit is tevens de bron van veel verhalen die op gebroedelijke verhalen te horen zijn.